Stwórz z nami Szkołę, w której chcesz nauczać.

Inspiruj i prowadź uczniów, którzy docenią Twoją pasję.

Tworzymy szkołę podstawową i liceum, w których oferujemy kształcenie wysokiej jakości dostępne dla każdego ucznia. Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne nauczając w oparciu o pięć filarów naszej filozofii.

European Online School

European Online School

Ruszamy 1 września 2024 z klasami 6 i 7 szkoły podstawowej oraz 1 i 2 liceum. Dodatkowo uruchamiamy klasę 9 i 10 w brytyjskim schemacie edukacyjnym, z angielskim jako językiem wykładowym i przygotowaniem do brytyjskiej matury.

Rekrutacja nauczycieli trwa do 30 października 2023. W roku przygotowawczym praca będzie odbywała się całkowicie zdalnie i asynchronicznie.

Szukamy pasjonatów nauczania, osób, które odnoszą lokalne sukcesy edukacyjne i potrzebują kroku naprzód, przyszłych liderów zespołów przedmiotowych w Szkole EOS i tych które/którzy podzielają nasze wartości.

Czy wiesz że ok 83% uczniów w Polsce kształci się w średnich i małych miastach oraz na wsiach? Uczniowie ci nie mają faktycznej alternatywy edukacyjnej – ich wybór to placówki publiczne, garstka placówek niepublicznych lub grupy edukacji domowej.

Według naszych informacji jedynie w 5 miastach w Polsce można przygotować się w szkole do zagranicznej matury. To w praktyce znacznie ogranicza szanse studiowania na zagranicznej uczelni.

W EOS wierzymy, że wysokiej jakości nauczanie domowe jest najlepszym rozwiązaniem na globalny problem nierówności w dostępie do edukacji.

Bądź zmianą!

Założyciele EOS to praktycy edukacji ale również rodzice. Znamy bolączki polskiej szkoły i mechanizmy, które skutecznie funkcjonują zagranicą. Nie wystarcza nam stwierdzenie, że chcemy uczyć lepiej niż szkoły publiczne.

Jak to zrobić? Nasz sukces będzie oparty na posiadaniu jasnej i klarownej wizji procesu edukacji i utrzymanie jej mimo różnych legislacyjnych i organizacyjnych przeciwności.

Filozofia nauczania EOS

Bardzo łatwo jest stwierdzić, że “chcemy uczyć lepiej niż robią to placówki publiczne”. Istotne jest, by potrafić opowiedzieć jak zamierzamy to zrobić. To skomplikowane zadanie, ale wierzymy, że dzięki oparciu na pięciu filarach: Autonomii, Jakości, Istocie, Innowacji i Przystępności zapewnimy naszym przyszłym absolwentom nie tylko wiedzę książkową, ale również tzw. „warsztat”. System nauczania w szkole EOS umożliwia uczniom realizację swoich pasji a nawet karier, które rozpoczynają się w młodym wieku i wymagają więcej zaangażowania niż umożliwia to placówka tradycyjna.

+
Autonomia

Wierzymy, że uczniowie powinni przejmować kontrolę nad procesem własnej edukacji w największym możliwym zakresie.

Prawdą jest, że w polskim (i ogromnej większości zagranicznych) systemie edukacyjnym uczniowie muszą zakończyć edukację z zestawem wiedzy i umiejętności adekwatnym do programu nauczania stworzonym przez Ministerstwo odpowiedzialne za edukację. My dajemy naszym uczniom szansę podążenia ścieżką edukacyjną dużo dalej. Interesujące i aktualne rynkowo profile nauczania, zajęcia dodatkowe i warsztaty skupione na umiejętnościach są tylko przykładami takich działań.

Program nauczania brytyjskiego A-levels wymaga od uczniów ostatnich lat liceum zawężenia curriculum do trzech lub czterech przedmiotów. Nie oznacza to jednak, że nie mogą oni skorzystać z dodatkowych okazji edukacyjnych. Dodatkowo wybór tych trzech lub czterech przedmiotów może być dokonany z bardzo szerokiego zakresu wiedzy.

W obu przypadkach to uczniowie decydują o tym jak się uczą. Nasz system nauczania zdalnego oparty na platformie internetowej pozwala na asynchroniczne zdobywanie wiedzy w tempie odpowiednim dla danej osoby. Proces nauczania zawiera w sobie określone terminy i zakresy zadań do zrealizowania, jednak to uczeń jest odpowiedzialny za własną edukację oraz zarządzanie czasem.

+
Jakość

EOS nie jest instytucją “zapłać i zdaj” i nigdy taką nie będzie. Weryfikacja wiedzy jest rygorystyczna a uczniowie muszą spełnić określone wymagania by przejść do kolejnego etapu nauczania.

Brak sukcesu edukacyjnego jest jednak rzadki gdyż nasi nauczyciele i liderzy są doświadczeni i oddani swojej pracy i robią wszystko by dostarczyć treści edukacyjne, które są interesujące, angażujące i wymagające. Efekty ich pracy dalece wykraczają poza minimum odpowiednie do zaliczenia danego zakresu wiedzy i umiejętności. Przykładamy dużą wagę do uczenia uczenia się, gdyż w obecnej dobie ogromnego i rosnącego zakresu wiedzy ogólnej oraz permanentnej zmiany analizowanie, syntezowanie i przyswajanie informacji jest jedną z najistotniejszych kompetencji.

+
Istota

W EOS zespół liderów bacznie obserwuje trendy i zmiany zachodzące w edukacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dobrze przygotować naszych uczniów nie tylko do egzaminów, testów i rekrutacji na polskie i zagraniczne uczelnie, ale również do późniejszej kariery zawodowej. Nasze warsztaty pozalekcyjne są zorientowane na aktualnie pożądane umiejętności i doskonale odpowiadają na potrzeby uczniów zarówno w trakcie ich drogi edukacyjnej jak i życia po zakończeniu nauki.

Dodatkowo wierzymy, że uczniowie powinni być bardzo świadomi tego po co i dlaczego uczą się właśnie tego konkretnego materiału. Często odpowiedzią na te pytania będzie po prostu “jest to wymagane w programie nauczania” – na przykład w przedmiotach wymaganych w krajowym minimum programowym. My robimy jednak wszystko, aby jak największy zakres wiedzy, którą poznają uczniowie, był możliwy do wykorzystania w realnych sytuacjach życiowych. Wspieramy naszą młodzież w rozwoju krytycznego myślenia i tworzenia interdyscyplinarnych połączeń pośród ich ulubionych lub wybranych przedmiotów. Pomagamy uczniom formułować idee i rozwijać fundamentalne rozumienie istoty problemu.

+
Innowacja

Uważamy, że “tradycyjny” model szkolnictwa nie jest stworzony dla każdego, a argument “zawsze przecież tak było” jest dla nas bezzasadny. Możliwość realizowania indywidualnego programu lub sposobu nauczania jest korzystna dla uczniów, których talenty objawiają się w sztuce, sporcie lub przedsiębiorczości, a system nauczania zdalnego tworzy bezpieczną przestrzeń dla uczniów, którzy mogą odczuwać dyskomfort spowodowany zatłoczonymi placówkami edukacyjnymi lub sztywnymi ramami harmonogramów dnia codziennego. Rolą naszych nauczycieli jest wspieranie a nie wymaganie. Wierzymy w kulturę regularnej informacji zwrotnej i zarządzania turkusowego zarówno na poziomie personelu jak i w relacjach szkoła – uczeń i szkoła – rodzic.

Przedsiębiorczość gra wyjątkową rolę w środowisku EOS i wzmacnia naszą wiarę w autonomię ucznia i istotę wiedzy. Przedsiębiorczość rozumiemy jako kulturę i nastawienie, które pokazują uczniowi jak być twórczym, krytycznym, wymagającym oraz niezrażonym porażką. To wszystko są cechy i zasoby bardzo pożądane w większości gałęzi biznesu. Nie promujemy i nie wspieramy kultury “wyścigu szczurów”, ale rozumiemy fakt, iż wszyscy nasi absolwenci w ten lub inny sposób będą uczestniczyć w jakiejś rzeczywistości biznesowej. W związku z tym dajemy im narzędzia, przestrzeń i projekty, które umożliwią im pełen rozkwit, choćby poprzez wdrożenie metody nauczania o nazwie Makrosymulacja w nauczanie na poziomie licealnym.

+
Przystępność

Naszym zdaniem edukacja wysokiej jakości nie może być dostępna tylko dla osób najlepiej sytuowanych ani nie powinna być w żaden sposób reglamentowana dla osób mieszkających w miejscowościach mniejszych lub takich, gdzie brak jest anglojęzycznych szkół. Nie zapewniamy naszych usług edukacyjnych bez pobierania czesnego, ale opłaty są bardzo przystępne w porównaniu z tymi pobieranymi przez tradycyjne szkoły niepubliczne w Polsce.

W dużym skrócie – wierzymy że EOS dostarcza edukację za którą warto zapłacić!

Cele szkoły EOS

  • Zwiększenie dostępności edukacji o wysokiej jakości w średnich i małych miastach
  • Umożliwienie uczniom z takich miast nauki z angielskim jako językiem wykładowym i z brytyjską maturą (A-levels) i co za tym idzie zwiększenie szans edukacyjnych na rynku zagranicznym
  • Wprowadzenie do oferty szkolnej edukacji domowej profilowanej na poszczególne typy kariery (przygotowanie do medycyny, prawa, IT, STEM i lingwistyki)
  • Realizacja kształcenia dążącego do Idealnego Profilu Absolwenta
  • Zaangażowanie nie tylko świetnych nauczycieli ale i sprawdzonych ekspertów z danej dziedziny do pracy z uczniami
  • Otoczenie uczniów wsparciem terapeutycznym i psychologicznym

Profil absolwenta

Osoba gotowa do podjęcia edukacji wyższej lub kariery zawodowej

Osoba doskonale zarządzająca swoim czasem

Osoba potrafiąca rozróżnić wiedzę i umiejętności oraz adekwatnie pozyskująca jedno i drugie

Osoba potrafiąca się uczyć (znająca techniki uczenia uczenia się)

Osoba wyposażona w pakiet umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia dorosłego życia w sferach biznesowych, relacyjnych i naukowych (podatki, strony www, copywriting, prezentowanie, komunikacja, sprzedaż, zarządzanie ludźmi i projektami)

Osoba empatyczna, rozumiejąca i akceptująca potrzeby drugiego człowieka

Osoba, która ma swoją pasję i pomysł na siebie

Nie wystarczy nam stwierdzenie, że chcemy „uczyć lepiej niż szkoły publiczne”. Chcemy pokazać uczniom i rodzicom, że potrafimy to robić.

Nauczanie domowe z 5 profilami (medyczny, naukowy, IT, lingwistyczny i prawny) lub w zakresie ogólnokształcącym


Szeroka oferta zajęć i warsztatów z umiejętności spoza minimum programowego – umiejętności techniczne i IT, autoprezentacja i sprzedaż, zarządzanie projektami i ludźmi, copywriting, strony www, podatki i finanse i wiele innych


Nacisk na analizowanie i syntetyzowanie wiedzy, a nie uczenie na pamięć


Możliwość współpracy i opieki naukowej uczniów z ekspertami z danej dziedziny


Przedsiębiorczość to postawa a nie przedmiot – wdrażamy Makrosymulację – autorską metodę nauczania


Docelowo dostarczane do uczniów fizyczne pakiety edukacyjne z przedmiotów naukowych, artystycznych i technicznych


Możliwość wymian zagranicznych i wizyt studyjnych

Podzielasz te wartości? Chcesz towarzyszyć uczniom w ich wspaniałej 10-letniej przygodzie w Szkole EOS? Sprawdź co oferujemy i dołącz do nas!

Atrakcyjna pensja

Zaletą szkół niepublicznych jest to, że nie musimy płacić zgodnie z Kartą Nauczyciela. I nie płacimy 🙂

Praca asynchroniczna

To Ty decydujesz o godzinach dostępności dla uczniów. Inne zadania też realizujesz swoim tempem.

Realny wpływ

Zarówno na naszą placówkę jak i na życie naszych uczniów. Nie mówimy jak macie uczyć, pytamy jak chcecie uczyć.

Wysoka jakość

Tworzymy zespół pasjonatów, ekspertów, ludzi, którym nikt nie zarzuci, że ich Rzym nie nazbyt płonie.

Masz pytania?

Chcesz porozmawiać o European Online School?

Masz pytania dotyczące European Online School?